Clubreglement

Bij lidmaatschap van de SF Velzeke verklaart men dit reglement te hebben gelezen en goedgekeurd

» Je kan onderstaand reglement hier downloaden

 1. De club beoogt het uitoefenen en het propageren van sport en ontspanning in een geest van fair-play en sportieve De club tracht door middel van sport mensen met een psychische kwetsbaarheid een zinvolle vrije tijdsinvulling te bieden en te (re)integreren in de maatschappij.
 2. Het spreekt voor zich dat elke vorm van fysieke of verbale agressie niet wordt getolereerd.
 3. De club is toegankelijk voor volwassenen, ongeacht politieke of ideologische overtuiging.
 4. De trainingen verlopen het hele jaar Lidmaatschap geeft recht tot deelname aan de trainingen en deelname aan de competities (van de uitgekozen sporten) van G-Sport Vlaanderen aan een verminderd tarief.
 5. Het lidgeld kost 15 EURO per jaar . Het lidmaatschap duurt telkens van september tot eind juni. Niet-leden krijgen de kans om drie maal gratis deel te nemen alvorens over te gaan tot Na betaling krijgt het lid een lidkaart en is hij verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. In geval van ongeval is het nodig de standaard procedure te volgen. Leden die nog residentieel opgenomen zijn in PZ Frapello krijgen uitstel van lidgeld betaling tot aan hun ontslag.
 6. Ook niet leden zijn gedurende de proefles of promotionele activiteiten verzekerd voor lichamelijk en burgerlijke aansprakelijkheid.
 7. Alle leden aanvaarden dat hun persoonsgegeven opgenomen worden in de leden administratie, de club gebruikt deze gegevens vertrouwelijk en voor statistische gegevens.
 8. Het lidgeld wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.
 9. Elk lid zorgt voor aangepaste kledij.
 10. Het gebruik van de GSM tijdens de trainingsuren is niet toegestaan.
 11. Bij opzettelijk toebrengen van schade aan het clubmateriaal of de – infrastructuur zal de club de kostprijs terugvorderen.
 12. Het wekelijkse trainingsprogramma is terug te vinden op de website sf-velzeke.be. Elk lid kan maximaal drie sporten uitkiezen voor zijn lidmaatschap.
 13. Het bestuur is gemachtigd alle maatregelen te treffen, teneinde een goed verloop van het seizoen te verzekeren.
 14. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen namelijk voorzitter, secretaris en Het mandaat is 1 jaar geldig. De bestuursleden worden verkozen op algemene vergadering van SF Velzeke.
 15. Het lidmaatschap geeft enkel toegang tot de sportaccommodatie van het ziekenhuis.
 16. Wij verzamelen en verwerken jou identificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, nationaliteit en persoonlijk kenmerk zoals geboortedatum enkel om te kunnen uitwisselen met hier verder vernoemde  instanties indien relevant:
  • G-Sport Vlaanderen, Stad Zottegem en Sport Vlaanderen,
  • aanvraag lichamelijk ongevallen verzekering via G-Sport Vlaanderen,
  • aanvraag van subsidies bij stad Zottegem en Sport Vlaanderen
  • om de nodige communicatie met de leden te kunnen verwezenlijken
 17. Voor personen met een ontoerekeningsvatbaar statuut, zal er schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de wettige vertegenwoordiger.
 18. SF Velzeke zal deze gegevens enkel voor deze doeleinden op veilige manier gebruiken en bewaren voor een bewaringstermijn van 3 jaar en u hebt recht op inzage, kopie en aanpassen van je persoonsgegevens.
* Dit reglement werd opgesteld op de stichtingsvergadering van SF Velzeke op 23/02/2010 en laatst aangepast op 22/06/2023.
» U kan hier uw digitale kopij van dit reglement ter ondertekening downloaden. Gelieve dit document af te printen, in te vullen en te ondertekenen.